TEMPEST

Svi električni i elektronički uređaji zrače energiju uglavnom u obliku topline, ali jednim dijelom i u obliku elektromagnetskih valova koji su u korelaciji s podatcima koji se u uređaju obrađuju, pohranjuju ili prenose, što ostavlja mogućnost neovlaštenog pristupa tim podatcima.

Odgovor na ovu vrstu ugroze primjena je TEMPEST mjera zaštite. TEMPEST je naziv područja istraživanja i proučavanja ugrožavajućeg istjecanja u obliku elektromagnetskog zračenja i/ili slučajne vodljivosti iz elektroničke opreme i sustava. TEMPEST predstavlja skup mjera zaštite informacijskih sustava, kojima se klasificirani podatci stupnja tajnosti „Povjerljivo“, „Tajno“ ili „Vrlo tajno“ štite od otkrivanja putem elektromagnetskog zračenja i/ili vodljivosti.

Primjenom TEMPEST mjera zaštite rizik mogućeg odljeva podataka svodi se na prihvatljivu razinu. Primjena TEMPEST mjera zaštite obuhvaća tri mjere zaštite:

  • prostorno TEMPEST zoniranje
  • TEMPEST zoniranje opreme i
  • projektne i instalacijske zahtjeve za opremu i prostor.

Prostorno TEMPEST zoniranje postupak je kojim se određenom prostoru dodjeljuje odgovarajuća prostorna TEMPEST zona sukladno primjeni kriterija ograničenja mjerenja ili putem kriterija ograničenja udaljenosti. U oba slučaja vrednuje se prostor u smislu njegove sposobnosti smanjivanja razine signala.

TEMPEST zoniranje opreme laboratorijsko je mjerenje opreme odnosno mjerenje na lokaciji za utvrđivanje prirode i vrijednosti vodljivih ili zračenih signala koji sadržavaju ugrožavajuće istjecanje, što uključuje otkrivanje i mjerenje signala, njihovu analizu te utvrđivanje odnosa između primljenih signala i potencijalno ugrožavajućih signala.

Sve prostorne TEMPEST zone i oprema TEMPEST zone na kojoj se obrađuju, pohranjuju ili prenose klasificirani podatci stupnja tajnosti „Povjerljivo“, „Tajno“ ili „Vrlo tajno“ moraju biti usklađene s općim i specifičnim instalacijskim zahtjevima propisanima za prostornu TEMPEST zonu i opremu TEMPEST zone sukladno stupnju tajnosti informacijskoga sustava.

Provedba TEMPEST mjera zaštite zajedno s provedbom fizičkih i tehničkih sigurnosnih mjera zaštite prostora i opreme čini ukupan skup mjera za određeno sigurnosno okruženje.