Vijesti

Odluka o određivanju ZSIS-a Nacionalnim nadležnim tijelom za javno regulirane usluge globalnog navigacijskog sustava programa „Galileo“
Dana 15. veljače 2024. godine na snagu je stupio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine", broj: 14/2024).
Hrvatski sabor donio je na sjednici 30. studenoga 2023. Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine br. 149/23.).
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/271, URBROJ: 50301-29/23-23-3 od 13. srpnja 2023., prihvaćeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2022. godini.

Sigurnosne objave

Dana 9. srpnja 2024., tvrtka Citrix je objavila sigurnosno upozorenje za dvije ranjivosti koje zahvaćaju Citrix NetScaler Console, Agent i SDX (SVM). Ranjivosti CVE-2024-6235 i CVE-2024-6236 mogu rezultirati otkrivanjem osjetljivih informacija i uskraćivanjem usluge (engl. Denial of Service - DoS).
Dana 10. srpnja 2024. tvrtka Microsoft je izdala redovni mjesečni set sigurnosnih zakrpa u kojem je obuhvatila 139 ranjivosti, uključujući pet kritičnih ranjivosti udaljenog izvršavanja kôda (engl. remote code execution - RCE) te četiri ranjivosti nultog dana (engl. zero-day), od kojih se dvije aktivno iskorištavaju. Preporučuje se žurno ažuriranje ranjivih proizvoda.
 
Dana 1. srpnja 2024. prijavljena je nova OpenSSH ranjivost za neautentificirano udaljeno izvršavanje kôda (engl. remote code execution – RCE) nazvana regreSSHion, koja zahvaća Linux sustave temeljene na glibc-u. Ranjivost identificirana kao CVE-2024-6387, omogućava udaljenim napadačima izvršavanje proizvoljnog kôda kao root zbog race condition propusta u sshd-u.
Dana 27. lipnja 2024., tvrtka Juniper Networks je izdala sigurnosnu obavijest o kritičnoj ranjivosti, CVE-2024-2973, koja zahvaća Session Smart Router (SSR), Session Smart Conductor i WAN Assurance Router proizvode.

Istaknuto


Normativni akti


Korisni linkovi