Razvoj kriptografskih rješenja

Zavod za sigurnost informacijskih sustava samostalno razvija i sudjeluje u razvoju rješenja za kriptografsku zaštitu klasificiranih podataka primarno za potrebe državnih tijela Republike Hrvatske.

Zavod za sigurnost informacijskih sustava raspolaže sljedećim kriptografskim rješenjima:

ZSIS e-Kript

  • kriptografska zaštita klasificiranih podataka stupnja tajnosti „Ograničeno“ koji se razmjenjuju putem elektroničke pošte

ZSIS dok-Kript

  • izvanmrežna (offline) kriptografska zaštita klasificiranih podataka stupnja tajnosti „Povjerljivo“

ZSIS File Transfer

  • kriptografski štićena razmjena datoteka
  • uporaba rješenja ovlaštenim korisnicima iz državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima dostupna je putem sljedeće poveznice.