Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Zavod za sigurnost informacijskih sustava ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama.

U slučaju kada se zahtjev za pristup informacijama podnosi pisanim putem potrebno ga je dostaviti:

  • na adresu Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, Fra Filipa Grabovca 3, 10000 Zagreb
  • faksom: 01/4694 110
  • ili na adresu elektroničke pošte .