Certificiran radio uređaj TAKRAD

 

Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) proveo je postupak certificiranja hrvatskog radio uređaja TAKRAD namijenjenog za pouzdanu i kriptografski zaštićenu glasovnu i podatkovnu komunikaciju. 

Sukladno provedenom postupku, ZSIS je izdao Uvjerenje o sposobnosti radio uređaja TAKRAD za zaštitu nacionalnih klasificiranih podataka stupnja tajnosti „Ograničeno“ te je ovaj uređaj uvršten u Registar odobrenih kriptografskih uređaja za zaštitu klasificiranih podataka u Republici Hrvatskoj. 

Nakon kriptografskog uređaja TelSec, radio uređaj TAKRAD, rezultat zajedničkog razvoja tvrtki RIZ Profesionalna elektronika i Impel Group, drugi je sklopovski uređaj razvijen u Republici Hrvatskoj koji je zadovoljio sve zahtjeve nužne za stjecanje Uvjerenja o sposobnosti za zaštitu nacionalnih klasificiranih podataka.