Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava - program

pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane

Kibernetička sigurnost digitalnog društva - izazovi, rizici i prilike


08:00 - 09:00 registracija sudionika
09:00 - 09:20 pozdravne riječi
- Predrag Božinović, ravnatelj ZSIS-a
- prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
- Kristina Posavec, zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
09:20 - 09:40 brigadir Bruno Bešker, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane i načelnik Samostalnog sektora za informacijske i komunikacijske sustave
09:40 - 10:00 dr. sc. Damir Trut, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova i pomoćnik ministra unutarnjih poslova
10:00 - 10:30 pauza za kavu
10:30 - 10:50 Rossella Mattioli, ENISA
Cyber Security Act
10:50 - 11:10 dr. sc. Ivica Draganjac, ZSIS
ZSIS kao čimbenik kibernetičke sigurnosti digitalnog društva
11:10 - 11:30 Jurica Čular, ZSIS
Okvir dobrih praksi za usklađivanje operatora ključnih usluga s mjerama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i provođenje ocjene sukladnosti
11:30 - 12:00 pauza za kavu
12:00 - 12:30 Luka Milković, ZSIS
Sigurnost komunikacije elektroničkom poštom
12:30 - 13:00 dr. sc. Valter Vasić, ZSIS
Upravljanje računalno-sigurnosnim incidentima i napredne prijetnje
13:00 - 13:30 Miroslav Štampar, ZSIS
Razvoj mreže senzora
13:30 - 14:40 ručak
  PREZENTACIJE TVRTKI
  Dvorana 1 Dvorana 2
14:40 - 15:00 Utilis d.o.o.
Cyber Conflict Simulator – platforma za simulaciju kibernetičkog napada
 
15:00 - 15:20 PCE d.o.o.
CryptEL-100
INsig2 d.o.o.
Kibernetički napadi i kriptovalute
15:20 - 15:40 CS Computer Systems d.o.o.
Bihevioralna analitika u sigurnosnim sustavima
IKI d.o.o.
APInsomnia – API sigurnosna nesanica
15:40 - 16:00 Veracomp Adria d.o.o.
Centralno upravljanje kripto ključevima – ključni korak u zaštiti podataka
ALFATEC Group d.o.o.
Umjetna inteligencija u funkciji testiranja sigurnosti aplikativnih rješenja
16:00 - 16:20 Diverto d.o.o.
Sigurnosni operativni centar
DiMeros d.o.o.
Siguran i otporan DNS za distribuirane mreže