Tehničke preporuke za povećanje sigurnosti komunikacije elektroničkom poštom

Zavod za sigurnost informacijskih sustava izradio je Tehničke preporuke za povećanje sigurnosti komunikacije elektroničkom poštom.

Tehničke preporuke namijenjene su administratorima sustava elektroničke pošte i DNS sustava i obuhvaćaju standarde za razmjenu poruka elektroničke pošte putem sigurnog komunikacijskog kanala (STARTTLS i DANE) te standarde za sprječavanje slanja i primanja lažiranih poruka (poruka s lažnim pošiljateljima) - SPF, DKIM i DMARC.

Cjelovitom primjenom standarda i mehanizama obuhvaćenih tehničkim preporukama osigurat će se razmjena poruka elektroničke pošte s drugim pošiljateljima putem sigurnog komunikacijskog kanala te će se na najmanju moguću mjeru smanjiti slanje lažnih poruka elektroničke pošte.