Izjava o pristupačnosti

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.zsis.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Dio postavljenih dokumenata u Registru odobrenih kriptografskih uređaja nije dostupan u strojno čitljivom obliku jer se odnosi na reklamni materijal kriptografskih uređaja koje ZSIS ne financira niti razvija
  • Koristi se obostrano poravnanje teksta
  • Kod kretanja tipkovnicom, ne označava se dodatno označeni element mreže stranice
  • Sve poveznice se otvaraju u novom prozoru preglednika

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. srpnja 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene ZSIS-a.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste ZSIS. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta ZSIS-a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: zsis@zsis.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.