Najava Konferencije o sigurnosti informacijskih sustava

Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava na temu „Kibernetička sigurnost - jačanje otpornosti i EU perspektiva“ u organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava održat će se 13. prosinca 2022. u hotelu Aristos, u Buzinu.

Tema ovogodišnje Konferencije usko je vezana uz niz inicijativa Europske unije koje za cilj imaju jačanje otpornosti europskog kibernetičkog prostora i njihovu transpoziciju u hrvatsko zakonodavstvo.

Na Konferenciji će, između ostaloga, biti riječi o aktivnostima vezanima uz izradu i implementaciju legislativnog okvira EU-a u području kibernetičke sigurnosti te o novom Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019.

Cilj Konferencije je prikazati značajne aktivnosti i projekte koje nadležna državna tijela i ostale institucije provode s ciljem jačanja otpornosti sustava kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava namijenjena je prije svega čelnicima državnih tijela i savjetnicima za informacijsku sigurnost te voditeljima i djelatnicima ustrojstvenih jedinica u državnim tijelima koji se bave informacijskom sigurnošću odnosno sudjeluju u postupcima planiranja i uspostave informacijskih sustava i upravljaju njihovom sigurnošću.

Program Konferencije možete pronaći ovdje.