Financijski plan ZSIS-a za 2023. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 29. studenoga 2022. Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (NN145/22). Državnim proračunom Republike Hrvatske utvrđen je Financijski plan Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) za 2023. godinu u iznosu od 2.867.033 € i projekcije za 2024. godinu u iznosu od 2.957.781 €. i za 2025. godinu u iznosu od 2.999.456 €.