Ranjivosti udaljenog izvršavanja koda (RCE) u Fortinet proizvodima

16. veljače 2023. Fortinet je objavio savjete vezane za kritične ranjivosti u FortiNAC i FortiWeb proizvodima koje mogu omogućiti neautentificiranim napadačima proizvoljno izvođenje koda ili izvođenje naredbi udaljenim pristupom.
 
Prva ranjivost identificirana kao CVE-2022-39952 (CVSS ocjena 9.8) povezana je s FortiNAC proizvodom. FortiNAC je Fortinetovo rješenje za kontrolu pristupa mreži.
 
Druga ranjivost identificirana kao CVE-2021-42756 (CVSS ocjena 9.8) i povezana je s FortiWeb
proizvodom. FortiWeb je vatrozid za web aplikacije (WAF) koji štiti web aplikacije i API od napada koji ciljaju poznata i nepoznata iskorištavanja ranjivosti.
 
Tehnički detalji:
 
Ranjivost CVE-2022-39952 nastala je zbog vanjske kontrole naziva datoteke ili ranjivosti puta u FortiNAC web poslužitelju i može dopustiti neautentificiranom napadaču da izvede proizvoljno zapisivanje na sustav
 
Ranjivost CVE-2021-42756 uzrokovana je višestrukim ranjivostima prelijevanja međuspremnika temeljenom na stogu u FortiWebovom poslužiteljskom procesu i može omogućiti neautentificiranom udaljenom napadaču da postigne izvršavanje proizvoljnog koda putem specifično kreiranih HTTP zahtjeva.
 
Zahvaćeni proizvodi:
 
CVE-2022-39952:
 • FortiNAC version 9.4.0;
 • FortiNAC version 9.2.0 - 9.2.5;
 • FortiNAC version 9.1.0 - 9.1.7;
 • FortiNAC 8.8 sve verzije
 • FortiNAC 8.7 sve verzije
 • FortiNAC 8.6 sve verzije
 • FortiNAC 8.5 sve verzije
 • FortiNAC 8.3 sve verzije
CVE-2021-42756:
 • FortiWeb 5.x all versions;
 • FortiWeb versions 6.0.7 i niže
 • FortiWeb versions 6.1.2 i niže
 • FortiWeb versions 6.2.6 i niže
 • FortiWeb versions 6.3.16 i niže
 • FortiWeb 6.4 sve verzije.
Preporuke:
 
Ažuriranje FortiNAC prozvoda na verziju:
 • FortiNAC version 9.4.1 ili viša
 • FortiNAC version 9.2.6 ili viša
 • FortiNAC version 9.1.8 ili viša
 • FortiNAC version 7.2.0 ili viša
Ažuriranje FortiWeb proizvoda na verziju:
 • FortiWeb 7.0.0 ili viša
 • FortiWeb 6.3.17 ili viša
 • FortiWeb 6.2.7 ili viša
 • FortiWeb 6.1.3 ili viša
 • FortiWeb 6.0.8 ili viša
 Više informacija moguće je pročitati na poveznicama u nastavku:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-300
[2] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-186
[3] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fortinet-fixes-critical-rce-flaws-in-fortinac-and-fortiweb/
[4] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39952
[5] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-42756


[22.02.2023. - 15:35] - inicijalna publikacija