Kritična ranjivost u Google Chrome pregledniku

Google je izdao sigurnosnu nadogradnju kako bi otklonio kritičnu ranjivost koja je pronađena u Chrome web pregledniku. Ranjivost, klasificirana kao CVE-2023-4863, uzrokovana je propustom prelijevanja međuspremnika (engl. heap-based buffer overflow) u WebP formatu slika. Ranjivošću su zahvaćeni Chrome preglednici koji se koriste na operativnim sustavima Windows, Mac i Linux, a prema informacijama iz Google-a, ranjivost se već aktivno iskorištava.
Korisnicima se preporučuje žurno ažuriranje Chrome web preglednika na najnovije dostupne verzije.
Napomena: Ova kritična ranjivost ne utječe samo na web preglednike, već i na širok raspon aplikacija koje koriste libwebp biblioteku za renderiranje WebP slika. To uključuje aplikacije temeljene na Electronu kao što su Signal, 1Password i softver kao što je Honeyview. Korisnicima se preporučuje žurno ažuriranje na zadnje dostupne verzije svih pogođenih programa.

Tehnički detalji kritične ranjivosti popravljene ovim ažuriranjem:
Ranjivost je posljedica prelijevanja međuspremnika u memoriji u WebP formatu slika koji je dio Chrome preglednika. Ovaj propust omogućava izvršavanje proizvoljnog koda ili može uzrokovati pad preglednika. Ranjivost je otkrivena i prijavljena od strane Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) i The Citizen Lab na Munk školi Sveučilišta u Torontu. CVSS ocjena za druge srodne ranjivosti kreće se između 8.8 i 9.6, što ukazuje na kritičnu razinu rizika.

Zahvaćeni proizvodi: 
  • Google Chrome verzije prije 116.0.5845.187/.188
  • Preglednici temeljeni na Chromium-u poput Microsoft Edge, Brave, Opera i Vivaldi koji još nisu ažurirali na najnovije dostupne verzije.
  • Bilo koji softver koji koristi libwebp biblioteku, uključujući Honeyview, Affinity, Gimp, Inkscape, LibreOffice, Telegram, ffmpeg i razne Android aplikacije i aplikacije za više platformi izrađene s Flutterom, kao i Firefox proizvode.
Preporuke:
  • Žurno ažurirati Google Chrome na najnoviju dostupnu verziju kako bi ublažili štetne posljedice povezane s tom ranjivosti.
  • Za druge preglednike temeljene na Chromium-u, ažurirati na najnovije verzije čim postanu dostupne.
  • Provjerite je li preglednik ažuriran, kroz izbornik Chrome > Pomoć > O Google Chrome.
  • Organizacije bi trebale distribuirati ovu nadogradnju putem svojih mreža kako bi osigurale sigurnost svih sustava.
Više informacija moguće je pročitati na poveznicama u nastavku:
[inicijalna obavijest 15.9.2023 - 08:10]
[ažurirano 18.9.2023 - 10:25]