Microsoft redovni set zakrpa za studeni 2023. (Patch Tuesday)

Microsoft je 14. studenog izdao redovni set zakrpa koji uključuje zakrpe za ukupno 58 ranjivosti i sigurnosnih propusta, kao i pet ranjivosti nultog dana (zero-day). U nastavku je popis ranjivosti prema vrsti:
 • 16 ranjivosti eskalacije privilegija
 • 15 ranjivosti udaljenog izvršavanja koda
 • 11 ranjivosti lažnog predstavljanja
 • 6 ranjivosti zaobilaska sigurnosnih mehanizama
 • 6 ranjivosti otkrivanja informacija
 • 5 ranjivosti uskraćivanja usluge

Ažuriranje uključuje i zakrpe za pet ranjivosti nultog dana, od kojih su tri aktivno iskorištavane u napadima:
 • CVE-2023-36036 – ranjivost eskalacije privilegija u Windows Cloud Files Mini Filter Driver sustavu
 • CVE-2023-36033 – ranjivost eskalacije privilegija unuta Windows DWM Core Library biblioteke
 • CVE-2023-36025 – ranjivost zaobilaska Windows SmartScreen sigurnosnog mehanizma
 • CVE-2023-36413 – ranjivost zaobilaska sigurnosnih mehanizama unutar Microsoft Office paketa (nije aktivno iskorištavana)
 • CVE-2023-36038 – ranjivost uskraćivanja usluge unutar ASP.NET Core razvojnog okvira (nije aktivno iskorištavana)
Ranjivosti za koje su izdane zakrpe u sklopu ovog ažuriranja zahvaćaju sljedeće Microsoft proizvode:
 • .NET Framework
 • ASP.NET
 • Azure
 • Azure DevOps
 • Mariner
 • Microsoft Bluetooth Driver
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics 365 Sales
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Remote Registry Service
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows Search Component
 • Microsoft Windows Speech
 • Open Management Infrastructure
 • Tablet Windows User Interface
 • Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • Windows Authentication Methods
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Compressed Folder
 • Windows Defender
 • Windows Deployment Services
 • Windows DHCP Server
 • Windows Distributed File System (DFS)
 • Windows DWM Core Library
 • Windows HMAC Key Derivation
 • Windows Hyper-V
 • Windows Installer
 • Windows Internet Connection Sharing (ICS)
 • Windows Kernel
 • Windows NTFS
 • Windows Protected EAP (PEAP)
 • Windows Scripting
 • Windows SmartScreen
 • Windows Storage
S obzirom na širok raspon zahvaćenih proizvoda, savjetuje se žurna primjena ažuriranja kako bi se smanjila sigurnosna izloženost informacijskih sustava na Internetu.

[Inicijalna objava 15.11.2023 - 13:59]