Globalni navigacijski sustav programa „Galileo“

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. travnja 2024. donijela Odluku o provedbi Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo. Ovom je Odlukom Zavod za sigurnost informacijskih sustava određen Nacionalnim nadležnim tijelom za javno regulirane usluge globalnog navigacijskog sustava u sklopu programa Galileo.