Certificiran prvi nacionalni sklopovski kriptografski uređaj

Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) proveo je postupak certificiranja kriptografskog uređaja TelSec razvijenog u Pomorskom centru za elektroniku d.o.o. iz Splita. Postupkom je utvrđeno da uređaj udovoljava svim zahtjevima za zaštitu nacionalnih klasificiranih podataka do, i uključujući, stupnja tajnosti „Tajno“.

U skladu s time, ZSIS je izdao Uvjerenje o sposobnosti kriptografskog uređaja TelSec za zaštitu nacionalnih klasificiranih podataka stupnja tajnosti „Tajno“ te je ovaj uređaj uvršten u Registar odobrenih kriptografskih uređaja za zaštitu klasificiranih podataka u Republici Hrvatskoj.

Kriptografski uređaj TelSec prvi je sklopovski kriptografski uređaj razvijen u Republici Hrvatskoj koji je istodobno zadovoljio sve zahtjeve nužne za stjecanje Uvjerenja o sposobnosti za zaštitu nacionalnih klasificiranih podataka.