Prijava incidenata sa znatnim učinkom

U skladu sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, operatori ključnih usluga obvezni su, bez odgode, prijaviti značajne incidente koji utječu na kontinuitet pružanja ključnih usluga.

Smjernice za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom operatora ključnih usluga i pružatelja digitalnih usluga se nalaze OVDJE.

Značajne incidente moguće je prijaviti na broj telefona 01/4694 144, 24/7 ili na adresu elektroničke pošte cert@zsis.hr.

Obrasci za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom: