Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava

Treća Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava u organizaciji ZSIS-a na temu „Kibernetička sigurnost digitalnog društva – izazovi, rizici i prilike“ održat će se 3. prosinca 2019.

Ključna tema Konferencije usko je vezana uz pitanje daljnjeg razvoja područja sigurnosti informacijskih sustava u kontekstu Strategije nacionalne sigurnosti, Zakona o sustavu domovinske sigurnosti, Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga s naglaskom na provedbu nacionalnog legislativnog okvira, a sve s ciljem podizanja razine sveukupne informacijske i kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Na Konferenciji će biti riječi o upravljanju računalno-sigurnosnim incidentima i dat će se pregled rizika naprednih prijetnji kibernetičkoj sigurnosti, posebice u kontekstu predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije. S tim u vezi državnim tijelima dat će se preporuke za postupanje u takvim situacijama i predstavit će se najbolja sigurnosna rješenja. 

Također će biti predstavljen zajednički projekt ZSIS-a i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET-⁠a dokument „Okvir dobrih praksi za usklađivanje operatora ključnih usluga s mjerama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga“, dat će se konkretne preporuke za sigurno korištenje i komunikaciju elektroničkom poštom, ukazat će se na prijetnje i ranjivosti koje dolaze kao posljedica slabe osviještenosti krajnjih korisnika o sve naprednijim prijetnjama koje dolaze iz područja informacijskih sustava.     

Kao i na prethodnim Konferencijama u organizaciji ZSIS-a i ove godine očekuje se sudjelovanje velikog broja čelnika državnih tijela i savjetnika za informacijsku sigurnost. 

Također očekuju se predstavnici operatora ključnih usluga u Republici Hrvatskoj i hrvatskih tvrtki koje nude rješenja i proizvode iz područja informacijske sigurnosti, koje će prezentirati na izložbenim štandovima tijekom Konferencije. 

Program Konferencije