Vijesti

Odluka o određivanju ZSIS-a Nacionalnim nadležnim tijelom za javno regulirane usluge globalnog navigacijskog sustava programa „Galileo“
Dana 15. veljače 2024. godine na snagu je stupio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine", broj: 14/2024).
Hrvatski sabor donio je na sjednici 30. studenoga 2023. Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine br. 149/23.).
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/271, URBROJ: 50301-29/23-23-3 od 13. srpnja 2023., prihvaćeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2022. godini.

Sigurnosne objave

Dana 6. lipnja 2024. identificirana je kritična ranjivost u određenim verzijama PHP-a, koja omogućuje izvršavanje proizvoljnog kôda ili otkrivanje osjetljivih informacija na Windows sustavima koji koriste Apache i PHP-CGI. Zabilježeno je aktivno iskorištavanje ove ranjivosti, kao i više javno dostupnih dokaza o konceptu (engl. Proof of Concept) iskorištavanja ranjivosti.
Dana 11. lipnja 2024. tvrtka Microsoft je izdala redovni mjesečni set sigurnosnih zakrpa u kojem je obuhvatila 58 ranjivosti, uključujući jednu kritičnu ranjivosti udaljenog izvršavanja kôda (engl. remote code execution - RCE) unutar Microsoft Message Queuing (MSMQ) tehnologije i jednu ranjivost nultog dana (engl. zero-day).
 
Dana 4. i 5. lipnja 2024., tvrtka SolarWinds je objavila četiri odvojene sigurnosne obavijesti vezane uz ranjivosti visoke razine rizika u više proizvoda. Preporučuje se žurno ažuriranje ranjivih proizvoda.
Kritična ranjivost udaljenog izvršavanja kôda (engl. remote code execution - RCE), CVE-2024-21683, otkrivena je u Atlassian Confluence Data Center i Confluence Server proizvodima. Ova ranjivost omogućava autentificiranim napadačima s privilegijama dodavanja novih makro jezika, izvršavanje proizvoljnog kôda.

Istaknuto


Normativni akti


Korisni linkovi