Akreditiranje TEMPEST tvrtki

Zavod za sigurnost informacijskih sustava, sukladno svojim zakonskim ovlastima, provodi postupak akreditiranja TEMPEST tvrtki u Republici Hrvatskoj. Postupak je namijenjen onim nacionalnim tvrtkama koje se bave ili planiraju baviti razvojem, proizvodnjom, prodajom, održavanjem ili testiranjem TEMPEST opreme.

Postupak akreditiranja u potpunosti je usklađen s EU smjernicom IASG 7-04 i NATO direktivom SDIP-55, a provodi se radi utvrđivanja TEMPEST sposobnosti tvrtki. Po uspješno provedenom postupku, tvrtka stječe status nacionalne TEMPEST tvrtke.

Pri nabavi elektroničke opreme ili usluge za potrebe provedbe TEMPEST mjera zaštite, kupac nema saznanja zadovoljava li proizvod međunarodne i nacionalne TEMPEST  smjernice, već se mora osloniti na informacije dobivene od proizvođača ili distributera te opreme. Nabavom TEMPEST proizvoda, opreme ili usluge od tvrtke koja je registrirana kao TEMPEST tvrtka jamči se usklađenost nabavljene opreme s traženim smjernicama.

Ovisno o djelatnosti TEMPEST tvrtke za koju se provodi postupak akreditacije, postoje različiti zahtjevi koje tvrtke moraju ispuniti. Zahtjevi se mogu podijeliti na:

  • sigurnosne zahtjeve (sigurnosna akreditacija osoblja, sigurnosna akreditacija informatičkog sustava, fizička sigurnost)
  • tehničke zahtjeve (tehnički, laboratorijski i proizvodni uvjeti kao i provjera stručnosti)
  • administrativne zahtjeve (izrada odgovarajućih izvješća, pohrana podataka, ugovorne obveze).

Lista akreditiranih TEMPEST tvrtki bit će objavljena na web stranicama Zavoda za sigurnost informacijskih sustava.  Putem popisa akreditiranih TEMPEST tvrtki kupac potrebne TEMPEST opreme stječe uvid u TEMPEST mogućnosti istih te shodno tome ima mogućnost nabaviti proizvod koji je u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima.

Kako je postupak akreditacije TEMPEST tvrtki u potpunosti usklađen s NATO i EU smjernicama, Zavod za sigurnost informacijskih sustava imat će mogućnost od nadležnih institucija NATO-a i EU zatražiti uključivanje akreditiranih hrvatskih TEMPEST tvrtki na slične referentne liste u NATO-u i EU. Na taj se način hrvatskim tvrtkama koje se bave TEMPEST opremom otvara mogućnost djelovanja i na međunarodnom tržištu.